น้ำตกคลองปลาก้าง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

น้ำตกคลองปลาก้าง

น้ำตกคลองปลาก้าง อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งขาติเขาชะเมา-เขาวง มีทั้งหมด7 ชั้นด้วยกัน ได้แก่ วังช้างผ่าน ลานผีเสื้อ แอ่งเครือสะบ้า ลานประตูผา ธารเกาะกลาง วังกระชาย และธารสายหมอก รวมระยะทางทั้งหมด 1.310 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยสีเขียวขจีของพันธุ์ต่างๆ ทั่วผืนป่า ให้ความชุ่มชื้นและเย็นสบายตลอดปี

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00 น. -16.00 น.
เบอร์โทร 038-894-378
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาทม, เด็ก 20 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ อุทยานแห่งขาติเขาชะเมา-เขาวง ต.ห้วยทับมอญ จ.ระยอง