สวนป่าสาโรชกะแหวว ตะเคียนเตี้ย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนป่าสาโรชกะแหวว ตะเคียนเตี้ย

สวนป่าสาโรชกะแหวว เป็นบ้านของคุณสาโรชกับคุณแหวว ซึ่งเป็นที่สวนมะพร้าว มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ ปลูกมะพร้าวเป็นหลัก มีพืชผสมผสาน พืชกินได้ ไม้ผลต่างๆรวมอยู่ด้วย โดยทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำให้เกิดเป็นป่าธรรมชาติขนาดเล็กขึ้นมา สร้างความร่มรื่นและความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ จึงได้เรียกสวนป่านี้ว่า "สวนป่าสาโรชกะแหวว"

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 07.00 - 17.00
เบอร์โทร 08 1801 5314
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี