สวนป่าสาโรชกะแหวว ตะเคียนเตี้ย

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนป่าสาโรชกะแหวว ตะเคียนเตี้ย

สวนป่าสาโรชกะแหวว เป็นบ้านของคุณสาโรชกับคุณแหวว ซึ่งเป็นที่สวนมะพร้าว มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ ปลูกมะพร้าวเป็นหลัก มีพืชผสมผสาน พืชกินได้ ไม้ผลต่างๆรวมอยู่ด้วย โดยทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำให้เกิดเป็นป่าธรรมชาติขนาดเล็กขึ้นมา สร้างความร่มรื่นและความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ จึงได้เรียกสวนป่านี้ว่า "สวนป่าสาโรชกะแหวว"

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ติดต่อคุณสาโรช
เบอร์โทร 08 1801 5314
ค่าเข้าชม ติดต่อคุณสาโรช
เว็บไซต์
ที่อยู่ ชุมชนตะเคียนเตี้ย