ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ประวัติชุมชน ชุมชนพระบาทห้วยต้ม...เรียบง่ายและงดงาม แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้อย่างชัดเจน เรื่องราวชีวิตและศรัทธาของปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม มีความน่าสนใจในวิถีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา นำพาประเพณีและวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำทางเสริมสร้างอาชีพด้วยเครื่องเงิน งานจักสาน ผ้าทอ ศิลาแลง สุขสงบพบธรรม ด้วยคำสอนของหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ให้ชาวปกาเกอะญออยู่ดีมีพระรัตนตรัยและใจศีล กินคลีนถือมังสวิรัติ งดเนื้อสัตว์ของมึนเมา แต่งชุดประจำเผ่าเข้าวัดทำบุญ คือความเป็นอยู่ของผู้คนบ้านพระบาทห้วยต้ม ที่ยังสามารถพบเห็นได้เมื่อเข้ามาดินแดนแห่งบุญ ลำพูนเมืองลี้

ชุมชนพระบาทห้วยต้มทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่  เกิดจากการที่ชาวปกาเกอะญอได้ติดตามหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา มาบูรณะและสร้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มขึ้นมาใหม่ เริ่มในปี พ.ศ.2514 จนปี พ.ศ.2518 ได้เปิดเป็นหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม พร้อมทั้งทรงตรัสฝากฝังพสกนิกรกลุ่มนี้ให้หลวงปู่ครูบาฯ ช่วยขัดเกลา จากวันนั้นถึงวันนี้ชาวปกาเกอะญอหลายพื้นที่ได้เดินทางเข้ามาอยู่ในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ทั้งจากตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สำพูน ลำปาง หากสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าที่นี่ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ เพราะห้ามทานเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ถือมังสวิรัติ ด้วยความรักสงบและเป็นมิตรอันเป็นนิสัยดั่งเดิมของชาวปกาเกอะญอ ทำให้บรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้เหมาะกับการที่จะพาตัวเองไปสัมผัส สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ประเพณีและวัฒนธรรม

 1. ประเพณีเปลี่ยนผ้าเครื่องสรีระหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วันที่ 15 - 17 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้พัฒนาชุมชนพระบาทห้วยต้ม ทำให้ชาวปกาเกอะญอทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมขบวนแห่ต้นไทยทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเอง
 2. ประเพณีสะเดาะเคราะห์หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการทำบุญให้กับใจบ้านหรือสะดือเมืองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม จะมีการตักบาตร สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหมู่บ้าน 
 3. ประเพณีการทำบุญตักบาตรประจำทุกวัน แต่ในทุกวันพระ ผู้คนจะหยุดงานและร่วมกันทำบุญสวดมนต์มากเป็นพิเศษ และที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหน คือ การทำสังฆทานผัก ณ ศาลาตักบาตร วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม 

กิจกรรมท่องเที่ยว

 1. กิจกรรมการทอผ้ากี่เอว ตามวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่มีสีสันสวยงามเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว
 2. กิจกรรมทำเครื่องเงิน ลวดลายอันมีเอกลักษณ์ ดัดแปลงจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องประดับได้อย่างลงตัว
 3. กิจกรรมทำอาหารพื้นถิ่น ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ รวมทั้งการปรุงอาหารและวัตถุดิบที่แสดงถึงภูมิปัญญาของปกาเกอะญอไว้อย่างชัดเจน
 4. ชมการแสดงต้อนรับจากเด็กในชุมชน ได้แก่ การรำดาบ , การแสดงกะเหรี่ยงทอผ้า กระเหรี่ยงปั่นฝ้าย เป็นต้น

อาหารพื้นถิ่น

 1. ต๊ะกะเปาะ (ข้าวเบ๊อะ)
 2. มุและซู (น้ำพริกดำ)
 3. ต๊ะจือที (แกงเย็น)
 4. ต๊ะพอที (น้ำต้มผัก)

ผลิตภัณฑ์

 1. ผ้าทอลายกระเหรี่ยง
 2. สร้อย แหวน กำไล ทำจากเครื่องเงิน 

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน