ชุมชนตำบลนาซาว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนตำบลนาซาว

ประวัติชุมชน ตำบลนาซาว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ขุนเขาและสายน้ำได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซีย ยุคปัจจุบันดอยภูซางแห่งนี้ได้กลับกลายเป็นตู้กับข้าวประจำหมู่บ้าน เป็นคลังอาหารประจำตำบลของทั้ง 7 หมู่บ้าน จุดเริ่มต้นของผู้คนนาซาวจากเชียงแสนเดินทางมาเพียง 20 ครัวเรือน ทุกวันนี้มีลูกหลานกลายเป็นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวชั้นดีให้เมืองน่าน ควบคู่การเล่าขานวิถีชีวิตส่งต่อผ่านเส้นด้ายลายตาโก้งที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนาซาว

ประเพณีและวัฒนธรรม

1. ประเพณีบวงสรวงดอยภูซาง จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการบวงสรวงดอยภูซางและเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางโบราณคดี “เสียมตุ่น” หรือขวานหินโบราณที่พบกระจายอยู่รอบ ๆ  ดอยภูซาง โดยเป็นการสร้างความเชื่อไม่ให้นำเครื่องมือหินกะเทาะเหล่านี้ออกไปจากแหล่งที่ขุดค้น เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน และในงานนักท่องเที่ยวจะได้รับชมการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่ พร้อมกับการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนนาซาว

2. ประเพณีทำขวัญข้าว เป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งประเพณีสู่ขวัญข้าว จะมีอยู่สองช่วงคือ ช่วงข้าวก่อนตั้งท้องจะเรียกว่า “พิธีแฮกข้าวนา” และช่วงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวทำการสู่ขวัญข้าว โดยมีความเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญข้าวให้กลับมาอยู่ในยุ้งฉาง

กิจกรรม

1. กิจกรรมลอดต้นล่อง

2. กิจกรรมเรียนวิถีชาวนา

3. กิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าตาโก้ง

4. กิจกรรมสะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไพรบ้านนาราษฎร์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนาซาว

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าลายตาโก้ง

2. จักสาน

3. ผ้าทอมือ

4. ข้าวควบ (ข้าวเกรียบว่าว)

5. สมุนไพรแปรรูปรีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8:00 - 17:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน