ชุมชนตำบลดู่ใต้

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนตำบลดู่ใต้

ประวัติชุมชน ตำบลดู่ใต้ ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่กลางลำน้ำ 2 สาย คือแม่น้ำสมุนและแม่น้ำน่าน ทุกปีในฤดูน้ำหลากจะพัดพาตะกอนแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์มายังหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชผักงามตา ข้าวปลาบริบูรณ์ ส่งผลให้ผู้คนมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หากจะบอกว่าเมืองน่านมากับน้ำ ตำบลดู่ใต้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญช่วยยืนยันเหตุผลนี้ความผูกพันธ์ทั้งวิถีชีวิต อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี ล้วนไหลมาตามสายน้ำที่เปรียบคล้ายดั่งบรรพบุรุษที่คอยดูแลลูกหลานมาแต่ครั้งอดีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

1.\tประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ของทุกปี

2.\tประเพณีทานสลากจุมปู จัดหลังวันออกพรรษาของทุกปี โดยจะเวียนกันไปทั้ง 9 วัด มีการจัดเรือแข่งที่ท่าน้ำวัดเจดีย์

3.\tประเพณีลอยกระทงปลอดขยะ ณ วัดดอนมูล

4.\tประเพณีการขึ้นพระธาตุเขาน้อย จัดทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็ง หรือวันวิสาขบูชา

5.\tประเพณีทรงน้ำพระธาตุจามเทวี ณ วัดพญาวัด จัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เป็ง หรือวันมาฆบูชา

6.\tประเพณีทรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ณ วัดเจดีย์ จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี 

กิจกรรม

1.\tกิจกรรมลอยประทีป

2.\tกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร

3.\tกิจกรรมทำอาหารท้องถิ่น

4.\tกิจกรรมทำบายศรี สวยดอกไม้

5.\tกิจกรรมฟ้อนล่องน่าน

6.\tกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

7.\tกิจกรรมกลุ่มผ้าทอ

อาหารพื้นถิ่น

1.\tแกงผักอะยิอะเยาะ 

2.\tต้ม ตำ ยำ จ่าว

3.     แกงผักปั๋งใส่แหนม

4.     หมกแหนม

5.     แกงหยวก

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลดู่ใต้

1.\tผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

2.\tพวงกุญแจจากฝาขวด

3.\tงานจักสานผู้สูงอายุ

4.\tผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น มือที่ 3, เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น

5.\tผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น แชมพู, ลูกประคบ, ยาหม่อง รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8:00 - 17:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน