ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด

ประวัติชุมชน ม่วงตึ๊ด ตำบลเล็ก ๆ ที่เปรียบได้ดั่งรากของเมืองน่าน เพราะแต่เดิมเจ้าเมืองน่านสมัยยังตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองวรนคร (เมืองปัว) มีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองสุโขทัยได้ร่วมกันสร้างวัด โดยล่องแม่น้ำน่านลงไปและใช้บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรืองในปัจจุบันเป็นที่จอดเรือแพ เมื่อจะย้ายเมืองจากวรนคร (เมืองปัว) ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่ภูเพียงแช่แห้ง จึงกล่าวได้ว่าม่วงตื๊ดเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองน่านก็คงไม่ผิดนัก

ประเพณีและวัฒนธรรม

1. ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง (เพิ่มข้อมูลให้ด้วยครับ)

2. ประเพณีตานก๋วยสลาก ขบวนแห่เครื่องไทยทานเข้าวัด ที่มีการฟ้อนรำของชาวบ้าน เรียกว่า เป็นศรัทธาของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน ที่จัดประเพณีนี้ขึ้น โดยเริ่มวันเพ็ญ เดือน 12 เหนือ (กันยายน) ถึงแรม 1 ค่ำ เดือนเกี๋ยงดับ (พฤศจิกายน) 

กิจกรรม

1. กิจกรรมการเรียนรู้การทำโคมมะเต้า (โคมหม่าเต้า) บ้านโคมคำ

2. กิจกรรมแต้มสีหัวเรือจิ๋ว (เรือเอกลักษณ์น่าน)

3. กิจกรรมสานก๋วยสลาก

4. กิจกรรมนั่งวัวเทียมเกวียน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด

1. ผลิตภัณฑ์เรือจำลองเอกลักษณ์น่าน

2. โคมมะเต้า (โคมหม่าเต้า) บ้านโคมคำ

3. เทียนสะเดาะเคราะห์รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน