ชุมชนตำบลในเวียง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนตำบลในเวียง

ประวัติชุมชน ในเวียง ชุมชนวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก มรดกแห่งศรัทธา   เมื่อมองไปรอบ ๆ ชุมชนจะพบเห็นมรดกเมืองน่านจะสะท้อนผ่านโบราณสถานและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ พูดได้ว่า คือ เมืองเก่าที่มีชีวิต  เจริญรุ่งเรืองไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่งดงามไม่แพ้เมืองใดในยุคสมัยเดียวกัน อีกทั้งชาวเมืองมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา จึงมีวัดสำคัญและโบราณสถานอันงดงามเป็นจำนวนมาก นอกจากความงดงามของเมืองแล้ว ยังมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาให้ผู้มาเยือนสัมผัสอีกหลายกิจกรรม 

ประเพณีและวัฒนธรรม

1. ประเพณีตานก๋วยสลาก ถวายทานสลากภัตเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตร ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ทั้งนี้จะนิยมจัดในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี 

2. ประเพณีทรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล วันที่ 13 เมษายนของทุกปี

3. สรงน้ำพระธาตุวัดสถารศ วัดดอนแก้ว ช่วงเดือน กุมภาพันธ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลในเวียง

1. ผลิตภัณฑ์สบู่เกลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้ม...เจ้า

2. ผ้าทอ โฮงเจ้าฟองคำ

3. งูนวดนิ้ว

4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ

5. ถั่วคั่วทราย

6. ผ้าต้องลาย


รีวิว (1 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8:00 - 17:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน