ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองมาง เมืองหย่วน เชียงคำ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองมาง เมืองหย่วน เชียงคำ

จากสิบสองปันนาสู่เชียงคำ... จุดหมายปลายทางแห่งวัฒนธรรมไทลื้อ  ชาวไทลื้อแห่งอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เดิมภูมิลำเนาอยู่ที่พันนาเมืองพง ซึ่งประกอบด้วย เมืองพง เมืองหย่วน เมืองมาง ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องอพยพเดินทาง “บ่ายหน้าข้ามโขง” มาด้วยเหตุความเดือดร้อนจากสงคราม  โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ บ้านหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นที่แรก อาศัยอยู่ได้เพียง 7 ปี ก็ต้องโยกย้ายไปอยู่ที่เชียงม่วน ด้วยเหตุผลทางด้านนโยบายการปกครอง แต่ด้วยสภาพบ้านเมืองที่คับแคบ สภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น เนื่องจากภูมิประเทศไม่เหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรม จึงขออนุญาตเจ้าเมืองน่านย้อนกลับมาอยู่ที่เชียงคำ เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่ราบลุ่มทำเลดี มีแม่น้ำหลายสาย เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน ให้สามารถใช้ชีวิตอย่าง “อยู่สุขกินหวาน” คือการได้อยู่อย่างสุขสบายใจนั่นเอง โดยชาวไทลื้อที่มาจากเมืองหย่วนก็มาตั้งชุมชนอยู่ที่บ้านหย่วน ผู้ที่มาจากเมืองมางก็มาอยู่อาศัยที่บ้านมางจนถึงปัจจุบัน 

โดยในปัจจุบันชุมชนบ้านไทลื้อเชียงคำยังคงดำรงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ทั้ง วัฒนธรรมการแต่งกาย รูปทรงบ้านเรือน อาหารการกิน                ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะที่โดดเด่นของชาวไทลื้อได้แก่ งานผ้าทอไทลื้อ มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อเชียงคำไว้ถึงสามสถานที่ ได้แก่ หอประวัติไทลื้อ วัดพระธาตุสบแวน จุดที่สองคือ ในพระวิหารวัดแสนเมืองมา และศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ วัดหย่วน ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตที่น่าประทับใจ ด้วยสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย และที่สำคัญ คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าบ้าน ที่ถ้าได้มารู้จัก แล้วจะต้องหลงรักชุมชนบ้านไทลื้อเชียงคำ


ประเพณีและวัฒนธรรม

 1. วันตานข้าวใหม่
 2. วันทานธรรม เดือนมีนาคมของทุกปี
 3. วันสังขารล่อง ใส่ข้าวลดเคราะห์ จัดทุกวันที่ 13 เม.ย. ของทุกปี
 4. วันเน่า ก่อเจดีย์ทราย จัดทุกวันที่ 14 เม.ย. ของทุกปี
 5. วันพญาวัน ทำบุญสืบชะตาหลวง สรงน้ำพระ ตานตุง ตานเจดีย์ทราย จัดทุกวันที่ 15 เม.ย. ของทุกปี
 6. วันปากปี ใส่ข้าวราศี ส่งเคราะห์บ้านสงเคราะห์เมือง จัดทุกวันที่ 16 เม.ย. ของทุกปี
 7. พิธีเลี้ยงเทวดา และผีบรรพบุรุษ
 8. วันตานสลาก แต่ละปีจะมีวันไม่แน่นอน แต่จะอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนออกพรรษาหรือหลังออกพรรษาหนึ่งเดือน
 9. ศิลปะการแสดงไทลื้อ มี ฟ้อนรำ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ขับลื้อ ฆ้องกลอง

กิจกรรม

 1. กิจกรรมทำมือสื่อความหมาย ได้แก่ ทำตุงไส้หมู ทำหมากกอน ตุ๊กตาไทลื้อ ของที่ระลึกจากผ้าทอ กิจกรรมสายสร้อยร้อยรัก
 2. กิจกรรมทอผ้า
 3. กิจกรรมย้อมสี
 4. กิจกรรมทำอาหารไทลื้อ
 5. กิจกรรมการละเล่น เช่น การสอนภาษาไทลื้อ การโยนหมากกอน การละเล่นไทลื้อ

อาหารพื้นถิ่น

อาหารคาว

 1. แอ่งแถะ
 2. จิ้นซ่ำพริก
 3. ข้าวบ่ายแซ่ง
 4. ปลาปิ้งอบ
 5. ถั่วโอ่
 6. แกงขนมเส้นแห้ง

อาหารหวาน

 1. ข้าวแคบและขนมปาด
 2. ข้าวแต๋นซี่
 3. ข้าวต้มดอกซ้อ
 4. ข้าวต้มหัวหงอก

ผลิตภัณฑ์

 1. ผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น เสื้อผ้าไทลื้อ, พวงกุญแจไทลื้อ
 2. ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กะละแม, ข้าวแต๋นซี่, ข้าวแคบ, ข้าวโอ่
 3. โมเดลวิถีชีวิตไทลื้อ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา