วนอุทยานภูบ่อบิด

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วนอุทยานภูบ่อบิด

วนอุทยานภูบ่อบิด ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2539 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500-600 เมตร เป็นภูเขาสูงชันที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดเลย จึงเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเลยและที่ราบโดยรอบ โดยเฉพาะยามเช้าและยามเย็นที่มีบรรยากาศสวยงาม บริเวณเทือกเขาภูบ่อบิดยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้สมบูรณ์ และพบถ้ำอยู่บนภูเขาหลายแห่ง มีการพบถ้ำพระที่ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และชาวบ้านจะขึ้นมาสักการะกันเป็นประจำ ไฟอัตโนมัติทางเดินจะเปิดเวลา 05.00 และดับเวลา 20.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียม น้ำดื่ม, ยากันยุง, ไฟฉาย, อุปกรณ์ถ่ายภาพ (ด้านบนไม่มีห้องน้ำ ต้องเข้าจากข้างล่างให้เรียบร้อย)

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000