จุดผ่านแดนบ้านนากระเซ็งและสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

จุดผ่านแดนบ้านนากระเซ็งและสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

จุดผ่านแดนบ้านนากระเซ็งและสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นด่านพรมแดนอีกแห่งหนึ่งที่มีเขตติดต่อกับแขวงไชยะบุรี เมืองแก่นท้าว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางที่ใกล้ที่สุด โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่มีหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จะสามารถข้ามไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในบริเวณร้านค้าใกล้ฝั่ง สปป.ลาว ได้เฉพาะแขวงไชยะบุรีเท่านั้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140