วนอุทยานภูผาล้อม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วนอุทยานภูผาล้อม

วนอุทยานภูผาล้อม ปกคลุมด้วยป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีเทือกเขาหินปูนที่มีทิวทัศน์สวยงามและปกคลุมด้วยธรรมชาติป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำและที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยสามารถพบเห็นเลียงผาหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนได้ในพื้นที่นี้ ที่บริเวณที่ราบหุบเขาจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศอันลึกลับของผืนป่าที่ถูกขุนเขาโอบล้อมไว้ราวกับเขาวงกต มีทางเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาจนไปสุดเส้นทางที่ถ้ำภูผาล้อม ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในเต็มไปด้วยโพรงหินมากมายและมีหินงอกหินย้อยงดงาม กลางถ้ำจะมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000