น้ำตกตาดข่า

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

น้ำตกตาดข่า

น้ำตกตาดข่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของตำบลน้ำทูล อำเภอท่าลี่ เป็นแก่งที่มีโขดหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียงกันอยู่อย่างสวยงาม โดยแก่งนี้ตั้งอยู่ในแม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140