ผาซำทอง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ผาซำทอง

ผาซำทอง ตั้งอยู่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นหน้าผาสูงชัน และเป็นแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำ ไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทองขึ้นเต็มไปทั่ว จึงเรียกว่า ผาซำทอง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ และชมทิวทัศน์ได้อีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160