น้ำตกปลาบ่า

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

น้ำตกปลาบ่า

น้ำตกปลาบ่า หรือน้ำตกตาดสาน เป็นน้ำตกที่เกิดจากความต่างระดับของชั้นหินในลำน้ำสาน และที่ตกมาจากแผ่นหินซึ่งมีการทรุดตัวเป็นเหวลึกขนาดใหญ่ บริเวณด้านบนของน้ำตกเป็นลานหินกว้าง มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากมาย มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อมองเข้าไปแล้วทำให้นึกถึงสามพันโบกที่แม่น้ำโขง อีกทั้งเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชนท่องถิ่นที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160