อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย แต่เดิมชื่อุทยานแห่งชาตินาแห้ว ซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 79 ของประเทศไทย ภูมิประเทศภายในอุทยานเป็นเทิอกเขาสลับซับซ้อนตามแนวชายแดนไทย-ลาว สันเขามีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ด้านตะวันตก พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 600-1,408 เมตร มีภูตีนสวนทรายเป็นยอดเขาสูงสุด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเหือง แม่น้ำแพร่ และแม่น้ำภา มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งปี เนื่องจาความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพรรณไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก จนเกิดน้ำแข็งค้างเกาะยอดหญ้า หรือที่เรียกว่า "แม่คะนิ้ง" ทั้งนี้ การพักค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่และทำเรื่องจองที่พักล่วงหน้า

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170