น้ำตกช้างตก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

น้ำตกช้างตก

น้ำตกช้าง มีลักษณะเป็นโขดหินสี่เหลี่ยมวางซ้อนกัน มีความสูงประมาณ 25 เมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น โดยเป็นน้ำตกในลำน้ำแพร่และตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกคริ้ง เหตุที่ใช้ชื่อนี้ เนื่องจากในอดีตมีเรื่องเล่าว่าเคยมีช้างป่าเดินผ่านน้ำตกสายนี้แล้วพลัดตกลงไปเสียชีวิต จึงกลายเป็นชื่อเรียกน้ำตกนับแต่นั้นมา

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170