น้ำตกวังตาด

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

น้ำตกวังตาด

น้ำตกวังตาด เกิดจากลำน้ำแพร่ไหลตกลงมาจากผาหินเตี้ยๆ เช่นเดียวกับน้ำตกช้างตกและน้ำตกคริ้ง โดยตัวน้ำตกวังตาดมีสองชั้น มีความสูงประมาณ 5 เมตร ซึ่งชั้นแรกมีขนาดใหญ่กว่าชั้นที่สอง เหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170