ผาหล่มสัก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ผาหล่มสัก

ผาหล่มสัก เป็นลานหินกว้าง ที่มีสนต้นใหญ่อยู่ใกล้กับชะง่อนหินที่ยื่นออกไปจากหน้าผา โดยเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกได้ชัดเจนที่สุด และผาแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของภูกระดึง ในบริเวณผาหล่มสักนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างชัดเจน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม 0
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180