ผาสมเด็จ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ผาสมเด็จ

ผาสมเด็จ เป็นจุดชมวิวมีความสูงประมาณ 1,480 เมตร เป็นเนินหญ้าลาดเป็นชั้นๆ ลงไปบริเวณหน้าผาเป็นป่าไม้พุ่มเตี้ยๆ สลับกับโขดหินสวยงาม เนื่องจากบริเวณผาสมเด็จมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เรียกว่าต้นสร้อยสมเด็จ ซึ่งค้นพบเป็นแห่งแรกจึงเรียกผานี้ว่าผาสมเด็จ และจุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาและแนวชั้นหินของผาเตลิ่นได้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม 0
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160