ผาช้างผ่าน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ผาช้างผ่าน

ผาช้างผ่าน เป็นจุดดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามแห่งหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางเดินของช้างตัดผ่านจะมีช้างป่าเดินผ่านเป็นประจำ จึงเรียกผานี้ว่า ผาช้างผ่าน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160