สวนหินผางาม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนหินผางาม

สวนหินผางาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งศึกษาธรณีวิทยา เป็นจุดชมวิวภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่ทอดตัวเป็นแนวยาว มีลักษณะเป็นหินหนามหนอกอันเกิดขึ้นเองตามธรรรมชาติ ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นแซม ซึ่งพบต้นไม้หายากและปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี อีกทั้งยังมีไกด์ท้องถิ่นนำชมและให้ความรู้ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190