ภูป่าเปาะ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ ภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-กูกระแต มีจุดเด่นที่จุดชมวิวบนความสูงประมาณ 900 เมตรจากระดับ น้ำทะเล สามารถมองเห็นภูหอ อำเภอภูหลวง ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งภูหอมีลักษณะพิศษคือเป็นภูขายอดตัด เป็นที่ราบบนภู มองดูคล้ายภูขาไฟฟูจิยามา ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีเฆขาวปกคลุม ภูป่าเปาะมีจุดชมวิว 4จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 200 เมตร จุดสูงสุดของภูป่าเปาะ สามารถมองเห็นภูเขาได้รอบทิศ 360 องศา ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตยตกได้ในจุดเดียวกัน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190