สวนสวรรค์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนสวรรค์

สวนสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศึกษาธรณีวิทยาอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะพบหินรูปร่างแปลกตา อันบ่งบอกเรื่องราวในอดีตและให้นักท่องเที่ยวได้จินตนาการตามรูปร่าง อีกทั้งยังพบเถาวัลยักษ์อายุ 100 ปี ที่ปัจจุบันยังมีชีวิตอีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190