ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

ตลาดบ้านห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู เส้นทางเมืองเลย-อุดร ตลาดชุมชนอีกแห่งที่มีของกินแนวบ้านๆๆ บ้านห้วยเดื่อ เป็นเมืองอบอุ่น มากมายด้วยอาหารการกินอุดมสมบรูณดี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน พร้อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ของชุมชนในพื้นที่ และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพางด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ได้มีที่จำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 07:00-19:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู