ธารน้ำตกท่าสวรรค์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ธารน้ำตกท่าสวรรค์

น้ำตกท่าสวรรค์ เป็นลำน้ำลำห้วยสวย มีธารน้ำตกสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณตลิ่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ทำให้บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210