ชุมชนหัวตลาด

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนหัวตลาด

ชุมชนหัวตลาด เป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมที่ยังคงวิถีชีวิตอาชีพประมงมาถึงปัจจุบัน มีศาลเจ้าแม่ฝอยทองที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นับถือของชาวประมง คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีประเพณีกราบไหว้บูชาและทำบุญใหญ่ พร้อมมีโรงทานแจกอาหารให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้รับประทานด้วย ชุมชนหัวตลาดเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดอีกหนึ่งแหล่งในเมืองพัทยาที่มีราคาย่อมเยา และเนื่องจากเป็นการค้าขายอาหารทะเลสดจากชาวประมงโดยตรง นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมกล่องโฟมหรือภาชนะบรรจุอาหารมาให้พร้อม

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน (ศาลเจ้าปิดเวลา 18.00น.)
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี