น้ำตกห้วยหินขาว

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

น้ำตกห้วยหินขาว

น้ำตกห้วยหินขาว เป็นน้ำตกที่ไหลจากสันเขาจากที่สูงลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ตัวน้ำตกมีลักษณะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณรอบๆน้ำตกมีพรรณไม้นานาๆชนิด ปัจจุบันน้ำตกห้วยหินขาวได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130