ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง

ด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นที่สำหรับนำเข้าหรือส่งออกทุกประเภท ซึ่งต่อมามีกฎกระทรวงการคลังปี 2548 ได้กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่ารศุลกากรใหม่โดยเพิ่มทางถนนจากสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว มายังด่านศุลกากรท่าลี่เป็นทางอนุมัติและตั้งด่านพรมแดนถาวรแห่งใหม่ คือ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง กำหนดเวลาขนส่งของเข้าหรือออกในราชอาณาจักร

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140