บ้านพองหนีบ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

บ้านพองหนีบ

บ้านพองหนีบ "ท่องเที่ยวรอบ "หมู่บ้านที่โอบกอดหัวใจภูกระดึง เส้นทางรอบ อุทยานแห่งชาติภูกระถึงโอบกอดด้วยหมู่บ้านต่างๆ มากมายหลายหมู่บ้าน ที่รอให้นักท่องเที่ยวข้าไปสัมผัสชีวิตความงามของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ อากาศ วิถีชีวิต ประพณีวัฒนธรรม อาหารพื้นบน เป็นต้น อาทิช่น บ้นศรีฐาน.บ้นนาแปน, บ้านอีเลิศ บ้านอีเลิศใต้, บ้านวังยาง.บ้านพองหนีบ, บ้านนาน้อย, บ้านทานตะวัน บ้านน้ำพอง, บ้านนาโก, บ้านห้วยเคื่อ, บ้านหนองอีเลิง และบ้านฝองใต บ้านพองหนีบ เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลศรีฐาน อำเภอกูกระดึง ซึ่งเป็นหมู่บ้านตันน้ำพอง มีตันกำนิดจากภูกระถึง โดยมีความผิเศษ อีกอย่าง คือ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่องกลางของภูเขารูปหัวใจภูกระดึง และด้วยสภาพภูมิประทศที่เป็นภูขาโอบล้อม จึงทำให้หมู่บ้านพองหนีบ มีอากาศที่เป็นสบาย ธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนในชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นรื่องการใช้ชีวิต หรืออาหารการกิน และบ้านพองหนีบได้มีการก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนบ้านพองหนีบ...และมีโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยว เข้าไปสัมผัส และเรียนรู้ในหมู่บ้าน เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิต

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลศรีฐาน จังหวัดเลย 42180