สวนลุงเผือก

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนลุงเผือก

สวนลุงเผือก แหล่งผลิตมะม่วงแห่งตำบลบุฮมแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลย ที่มุ่งเน้นการเพาะปลูกด้วยระบบอินทรีย์ที่ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกหรือปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำสวนเกษตรในพื้นที่จำนวนน้อยแต่ให้ได้ผลผลิตมาก มีคุณภาพ ลดการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก ใช้ต้นทุนต่ำและมีเงินฝากเก็บออม สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร 062 197 0420
ค่าเข้าชม โปรดติดต่อล่วงหน้า
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110