ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนาซ่าว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนาซ่าว

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนาซ่าว เป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวที่ก่อตั้งจากความมุ่งมั่นเพื่อการผลิตพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งผลิตพืชที่ได้มาตรฐานปลอดภัย (GAP) สู่ระบบอินทรีย์ และการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนาซ่าวที่ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรเพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายเพื่อการเกษตร กิจกรรมอบรม ได้แก่ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมวัชพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำบัญชีฟาร์ม และการปรับปรุงดิน โดยสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม Free
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110