สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนาม "ชาโต เดอ เลย" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เพาะปลูกองุ่นพันธุ์ดีจากฝรั่งเศษบนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 800 ไร่ มีทั้งองุ่นพันธุ์รับประทานผลสดและองุ่นพันธุ์ใช้ทำไวน์ ซึ่งนำไปผลิตไวน์ชาโต เดอ เลย ไวน์รสเลิศฝีมือคนไทย โดยมีจำหน่ายพร้อมกับองุ่นสดและสินค้านานาชนิด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160