สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนาม "ชาโต เดอ เลย" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เพาะปลูกองุ่นพันธุ์ดีจากฝรั่งเศษบนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 800 ไร่ มีทั้งองุ่นพันธุ์รับประทานผลสดและองุ่นพันธุ์ใช้ทำไวน์ ซึ่งนำไปผลิตไวน์ชาโต เดอ เลย ไวน์รสเลิศฝีมือคนไทย โดยมีจำหน่ายพร้อมกับองุ่นสดและสินค้านานาชนิด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160