ไร่วิมุตติสุขภูเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ไร่วิมุตติสุขภูเรือ

ไร่วิมุตติสุขภูเรือ เป็นสวนเกษตรบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกแมคคาเดเมีย เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ดูงาน การจัดการวิสาหกิจชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียคุณภาพขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลภูเขาและอากาศที่หนาวเย็นของอำเภอภูเรือ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร 081 544 2654
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160