ไร่วิมุตติสุขภูเรือ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ไร่วิมุตติสุขภูเรือ

ไร่วิมุตติสุขภูเรือ เป็นสวนเกษตรบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกแมคคาเดเมีย เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ดูงาน การจัดการวิสาหกิจชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียคุณภาพขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลภูเขาและอากาศที่หนาวเย็นของอำเภอภูเรือ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160