ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง

ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลแห่งใหญ่ที่สุดของอำเภอภูเรือ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 203 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านจากอุทยานแห่งชาติภูเรือกลับเข้าสู่เมืองเลย นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้ที่ส่งขายตลาดทั่วประเทศไทยแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาชมและเลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้อีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160