สวนดอกไม้ ที เอส เอ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนดอกไม้ ที เอส เอ

สวนดอกไม้ ที เอส เอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้การดูแลของบริษัท Thai Seed and Agriculture จำกัด ภายในมีแปลงปลูกดอกไม้ประมาณ 24 ชนิด 127 สายพันธุ์ เพื่อเก็บเมล็ดจำหน่าย ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากดอกไม้นานาพันธุ์แล้ว ยังมีพืชผลที่ทางสวนเกษตรได้ทดลองปลูกและนำออกจำหน่ายทั้งผลและเมล็ดพันธุ์ ไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ พร้อมให้บริการข้อมูลของพันธุ์พืชและประโยชน์ของพืชชนิดต่างๆ "เปิดบริการตั้งแต่เดือน พฤษจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี วันธรรมดา เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00น. (เข้าชมฟรี) วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 7.30 น.- 18.00 น. (เก็บค่าเข้าชม 10 บาท)"

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160