สวนดอกไม้ ที เอส เอ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนดอกไม้ ที เอส เอ

สวนดอกไม้ ที เอส เอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้การดูแลของบริษัท Thai Seed and Agriculture จำกัด ภายในมีแปลงปลูกดอกไม้ประมาณ 24 ชนิด 127 สายพันธุ์ เพื่อเก็บเมล็ดจำหน่าย ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากดอกไม้นานาพันธุ์แล้ว ยังมีพืชผลที่ทางสวนเกษตรได้ทดลองปลูกและนำออกจำหน่ายทั้งผลและเมล็ดพันธุ์ ไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ พร้อมให้บริการข้อมูลของพันธุ์พืชและประโยชน์ของพืชชนิดต่างๆ "เปิดบริการตั้งแต่เดือน พฤษจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี วันธรรมดา เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00น. (เข้าชมฟรี) วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 7.30 น.- 18.00 น. (เก็บค่าเข้าชม 10 บาท)"

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160