ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแสนสุข

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแสนสุข

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแสนสุข แหล่งศึกษาเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐาน GAP ที่ใช้หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยในการเพาะปลูกที่หลากหลาย อาทิเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ แก้วมังกร กาแฟพันธุ์อาราบิกา สตอเบอร์รี่ ผักหวานป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้ในสวนเกษตรแห่งนี้ สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160