สวนลุงวุฒิ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนลุงวุฒิ

สวนลุงวุฒิ สวนเกษตรเลื่องชื่อแห่งหนึ่งของพื้นที่อำเภอภูเรือ ที่เหมาะสมต่อการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งกล้วยไม้ ไม้อวบน้ำ แคตตัสและสับปะรดสี และจัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยจุดเด่นที่สำคัญของสวนแห่งนี้ คือ การนำเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับมีความสวยงามแปลกตาและมีความโดดเด่น โดยช่วงที่ไม้ดอกไม้ประดับงานสะพรั่งที่สุด คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160