ไร่ไฮเทค

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ไร่ไฮเทค

ไร่ไฮเทค สวนเกษตรพืชเมืองหนาวรุ่นเดียวกับชาโต เดอ เลย แต่มีความสนใจปลูกพืชต่างชนิดกัน พืชเด่น ได้แก่ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด แก้วมังกร และผลไม้ชนิดต่างๆ จากจีน ผลไม้ไทยก็มีหลายชนิด ด้วยกรรมวิธีการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms : EM) แต่ที่ดังและเด่นนับเป็นผู้คิดทำมะม่วงแฟนซีแรกๆ ของประเทศ สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน 08.30- 17.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160