สวนแก้วมังกรลุงอ้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนแก้วมังกรลุงอ้อย

สวนแก้วมังกรลุงอ้อย สวนเกษตรแห่งตำบลร่องจิก ที่ได้ปลูกแก้วมังกรซึ่งเป็นพืชผลเกษตรที่นิยมปลูกมากที่สุดและมีชื่อเสียงของอำเภอภูเรือ ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผลผลิต คือ มีรสชาติอร่อย หวาน กรอบ มีเนื้อแน่น ผิวสวย เปลือกบาง และสามารถเก็บไว้ได้น่านแตกต่างจากพื้นที่อื่น จึงส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อแปรรูปผลแก้วมังกร กลายเป็นแก้วมังกรทอดมัน ซึ่งมีรสชาติที่อร่อยหอมมัน และถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่นำแก้วมังกรมาแปรรูปเป็นแก้วมังกรทอดมัน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160