สวนครูอ๋อง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนครูอ๋อง

สวนครูอ๋อง แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรชีวภาพ ภายในพื้นที่ 45 ไร่ มีการจัดทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ปลอดสารพิษ ได้รับมาตรฐาน GAP โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ สวนสาธิต ทั้งสวนไผ่ สวนมะนาวในบ่อซีเมนต์ที่ทำให้ออกผลนอกฤดู มีมุมปลูกสตอเบอร์รี่ในกระถาง ด้านหน้าสวนจัดมุมไม้ประดับไว้ให้ถ่ายภาพ เป็นต้น โดยพืชเด่นของสวนแห่งนี้ คือ ไผ่รวกหวาน สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180