ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ

ชุมชนชาวประมงบ้านโรงโป๊ะ เป็นชุมชนที่ทำประมงแบบดั้งเดิมซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะมาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนได้ โดยเดินชมบรรยากาศรอบๆ ชุมชน ซึ่งอาจพบเห็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพของชาวประมงในยุคอดีต สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมที่อาศัยการประมงเพื่อเลี้ยงชีพ รวมทั้งเดินชมบ้านพักอาศัยซึ่งยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวประมงแบบดั้งเดิม หรือนักท่องเที่ยวอาจแวะพูดคุย ซักถามถึงเรื่องราวอาชีพในอดีตดั้งเดิมของคนเฒ่าคนแก่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งอาจได้รับรู้เรื่องราวพร้อมกับรอยยิ้มของผู้เล่าเมื่อนึกถึงภาพในวันวาน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ เปิดทุกวัน ไม่มีเวลาเปิด-ปิด
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี