บ้านม้าไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

บ้านม้าไทย

บ้านม้าไทย แหล่งศึกษาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสานกับภูมิปัญญาพื้นที่บ้าน มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครื่องตะบันน้ำช่วยสูบและเพิ่มแรงดันน้ำโดยไม่ใช้พลังงาน และเครื่องพ่นหมอกจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีการปรับปรุงบำรุงพื้นที่ด้วยหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นฟาร์มม้าไทยแห่งเดียวในจังหวัดเลย สวนเกษตรแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมทิวทัศน์ของผานกเค้าที่สูงเด่นและสวยงามได้อย่างใกล้ชิด ปีนผานกเค้าชมภาพเขียนถ้ำโบราณ และสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180