ถนนวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าเชียงคาน(ถนนคนเดินเชียงคาน)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ถนนวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าเชียงคาน(ถนนคนเดินเชียงคาน)

เมืองเชียงคานเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ และมีความงดงามตามวิถีขีวิตของผู้คนริมน้ำโขง มีเสน่ห์อันเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและน้ำใจด้วยเคยเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญระหว่างไทย-ลาว ความรุ่งเรืองยังคงหลงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากร่องรอย รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านไม้เรือนแถวอายุร้อยปีตั้งเรียงรายตลอดสองฟากถนนชายโขง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110