ถนนวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าเชียงคาน(ถนนคนเดินเชียงคาน)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ถนนวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าเชียงคาน(ถนนคนเดินเชียงคาน)

เมืองเชียงคานเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ และมีความงดงามตามวิถีขีวิตของผู้คนริมน้ำโขง มีเสน่ห์อันเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและน้ำใจด้วยเคยเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญระหว่างไทย-ลาว ความรุ่งเรืองยังคงหลงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากร่องรอย รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านไม้เรือนแถวอายุร้อยปีตั้งเรียงรายตลอดสองฟากถนนชายโขง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 17:00–22:00
เบอร์โทร 042 812 812
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110