ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่าลี่

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่าลี่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่าลี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อเพาะปลูกผลผลิตอินทรีย์โดยการใช้นวัฒกรรม ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร ได้ทั้งผักสดและผลไม้ที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัยสากล ด้วยสูตรการบำรุง "ฮอร์โมนไข่" "จานด่วน" "จุลิทรีย์หน่อกล้วย" และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งเป็นแหล่งนำร่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศเพียงแห่งเดียวในจังหวัดเลย ที่นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรมในสวนเกษตรอินทรีย์ ท่ามกลางขุนเขาล้อมรอบและบรรยากาศสดชื่น มีกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พรรณไม้ สมุนไพร และเรียนรู้ระบบนิเวศไว้บริการ สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140