พิพิธภัณฑ์วัดศรีจันทร์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

พิพิธภัณฑ์วัดศรีจันทร์

พิพิธภัณฑ์วัดศรีจันทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวนาอ้อในอดีต มีการจัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือทอผ้า หีบพระธรรม เงินโบราณ ของใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นสถานที่เก็บรักษาของเก่าที่ควรค่าอนุรักษ์ เช่น ดนตรีพื้นบ้าน เตารีด ตราชั่งที่พบในชุมชนบ้านนาอ้อ อีกทั้งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก็บรักษาไว้ โดยพบบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 บ้านนาอ้อได้ถูกใช้เป็นที่พักของทัพฝรั่งเศษเพื่อจะยกมาตีเมืองเลย โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์เป็นกองบัญชาการ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร 0-4281-4562
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100