แหล่งเรียนรู้บ้านพื้นถิ่นเชียงคาน (บ้านตาสิงห์คำ)

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

แหล่งเรียนรู้บ้านพื้นถิ่นเชียงคาน (บ้านตาสิงห์คำ)

บ้านไม้โบราณ 149 ปี ปรับเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น อยู่ในซอย 19 สืบทอดกันมาแล้ว 4 สมัย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110