แพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

แพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมแพพิพิธภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเชียงคาน เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยการเข้าทำศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้ ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเกิดความหวงแหน รู้สึกว่าเป็นสมบัติของชุมชน อีกทั้งการทำศูนย์การเรียนรู้ต้องเป็นการสะท้อนจากวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวหรือเยาวชนรุ่นหลังมาศึกษาต่อไป

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม Free
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110