กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

การรวมตัวของผู้ผลิตของที่ระลึกกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง เพื่อจัดทำเป็น OTOP ของบ้านหนามแท่ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และพัฒนาฝีมือ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120