สินค้าโอทอป ตำบลพระบาทนาสิงห์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สินค้าโอทอป ตำบลพระบาทนาสิงห์

ตำบลพระบาทนาสิงห์ เดิมขึ้นกับตำบลรัตนวาปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลพระบาทนาสิงห์ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอรัตนวาปี สินค้าโอทอปที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหม ยางแผ่น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร 042 411 182
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลพระTHBนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120