สินค้าโอทอป ตำบลพระบาทนาสิงห์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลพระบาทนาสิงห์

ตำบลพระบาทนาสิงห์ เดิมขึ้นกับตำบลรัตนวาปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลพระบาทนาสิงห์ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอรัตนวาปี สินค้าโอทอปที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหม ยางแผ่น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120